dieleythe-banner-vergroot

Verenigingswerk

Die Leythe is een vereniging die nagenoeg volledig op vrijwilligers drijft. Dat is een groot goed, dat we moeten koesteren. Toch zijn er punten van zorg, waardoor we de houdbaarheid van het huidige vrijwilligersmodel eens goed onder de loep moeten nemen:

 • Er wordt een grote inzet geleverd door een verhoudingsgewijs kleine groep leden.
 • Op bepaalde gebieden zijn er echte knelpunten, bijvoorbeeld coaching van wedstrijdroeiers, instructie/begeleiding van de jeugd, botentransport, organiseren wedstrijden en last but not least invullen bestuursfuncties.
 • Het element ‘tegenprestatie’ zoals dat bijvoorbeeld geldt voor de verkrijging van bepaalde permissies zet niet voldoende zoden aan de dijk.
 • Het runnen van een vereniging wordt complexer en meer omvangrijk, niet alleen voor het bestuur (o.a. toename wet- en regelgeving).
 • De overheid treedt terug en verenigingen zullen steeds meer aangewezen zijn op eigen middelen.

Daarom heeft Aad van Leeuwen binnen het bestuur het discussiestuk getiteld ‘van vrijwilligerswerk naar verenigingswerk’ geschreven, en daarbij geput uit onderzoek en ervaringen bij andere sporten en verenigingen. Wat blijkt:

 • Verenigingen met een actief ‘vrijwilligersbeleid’ zijn succesvoller dan verenigingen die dat niet hebben.
 • Een goede samenwerking en verbinding tussen verschillende groepen binnen een vereniging draagt bij aan succes (voorkomen van subculturen).
 • Het is belangrijk om vrijwilligerswerk te waarderen en te erkennen.

Ook voor Die Leythe is herhaaldelijk uitgesproken dat we een vereniging van, voor en door leden zijn. Dat betekent dat we samen de vereniging moeten runnen, en dat ieder lid geacht wordt daaraan bij te dragen. Zonder vrijwilligers – en dus bij noodzakelijke inhuur – zou de contributie verdubbeld moeten worden. Omgekeerd zijn we met voldoende vrijwilligers in staat om de leden heel veel te bieden: een topvloot, hoogwaardige begeleiding, laagdrempelige deelname aan evenementen, en goede faciliteiten.

Om dat te bevorderen is het nodig om het vrijblijvende vrijwilligerswerk te ‘reframen’ tot verenigingswerk. Het verenigingswerk bestaat uit alle taken en werkzaamheden die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden.

Daarom willen we beginnen om alle taken van het verenigingwerk eens inzichtelijk op een rijtje te zetten. Bij een roeivereniging half zo groot als Die Leythe hebben ze ruim 80 taken beschreven met een totaal tijdsbeslag van 9.000 uur. Die taken werden aanvankelijk uitgevoerd door ruim 100 leden en na invoering van het nieuwe model van verenigingswerk door ruim 250 leden.

Wat gaan we verder doen:

 • Informeren van de leden over het verenigingswerk: wat is er te doen, waar zijn mensen nodig, verdelen van het werk in haalbare taken.
 • Voortdurend positief aanspreken (uitnodigen) van leden om een bijdrage te leveren: ‘als je lid bent van Die Leythe ben je medeverantwoordelijk voor het runnen van de vereniging’.
 • Ervoor zorgen dat er voor iedereen een passende taak is, rekening houdend met zijn/haar beschikbaarheid.


Zoals gezegd is de ambitie geformuleerd: ieder voelt zich verantwoordelijk en draagt bij het actief lidmaatschapsmodel. We realiseren ons dat de uitwerking nog wel wat voeten in de aarde zal hebben. Ook hiervoor nodigt het bestuur leden uit mee te denken over de verdere uitwerking.