dieleythe-banner-vergroot

Leren roeien is een doorlopend proces. Dit proces is bij Die Leythe opgedeeld in kleine stappen. Iedere stap rond je af door het behalen van een permissie. Hoe meer permissies je hebt, hoe sneller en moeilijker de boten zijn waarin je mag roeien. Tijdens de instructie-uren oefen je de verschillende vaardigheden, die je moet beheersen om een bepaalde permissie te behalen.

De commissie Afroeien organiseert de volwasseneninstructie en kent de permissies toe.

Beginnende roeiers starten in het voorjaar (in maart of april/mei) met enkele lessen in de roeibak, waarin de eerste beginselen van het roeien worden bijgebracht. Daarna beginnen de lessen op het water in een C-1 of gladde oefenskiff, dan wel C-4. De instructie is vooral op scull (het roeien met twee riemen per roeier) gericht.

merijnsoeters-1805-1024x409

Instructie-methode

Alle leerlingen krijgen tegelijkertijd op vaste dagen en uren instructie. Iedereen kan zich voor een dag en tijd naar keuze inschrijven. Tijdens instructie-uren roeien ook leden met iets meer roei-ervaring, waardoor je al snel contacten kunt leggen binnen de vereniging.

In het zomerseizoen (start april) zijn er instructie-uren op weekavonden en in het weekeinde. In oktober gaat het winterseizoen in. Dan wordt op woensdagochtend en in de weekenden instructie gegeven in meermansboten (dus niet in skiffs).

Zomerinstructie aan volwassenen

Afhankelijk van de beschikbare instructeurs wordt de zomerinstructie gegeven op de volgende dagen en tijdstippen:

Maandag: van 19.00 – 20.00 en van  20.00 -21.00 uur
Woensdag: van 09.00 – 10.00 uur en van 20.00 – 21.00 uur
Donderdag: van 19.00 – 20.00 en van 20.00 – 21.00 uur
Zaterdag: van 08.30 – 10.00 en van 10.00 – 11.00 uur

Winterinstructie voor volwassenen

In het winterseizoen van oktober tot april  zijn de instructietijden:

Woensdag: van 09.00 – 10.00 uur Zaterdag: van 08.30 – 10.00 van 10.00 – 11.00 uur en van 11.00 – 12.00 uur Zondag: van  10.00 – 11.00 uur

Direct na de zomer (begin september) starten we, afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende instructeurs, een intensieve beginnerscursus in C-vieren, die het mogelijk maakt om aansluiting te vinden bij de winterinstructie.

Basispermissie

Naast de reguliere zomer- of winterinstructie start de instructie voor de Basispermissie in een wherry, samen met twee andere leerlingen en een instructeur. Als nieuw lid stel je zelf zo’n groepje samen. Levert dat problemen op, neem dan contact op met de contactpersoon voor de basispermissie van de Commissie Afroeien.

De Basispermissie is de eerste te behalen permissie. Onder het roeien en sturen van een wherry door de Leidse grachten en singels staan het maken van de basishaal, het leren sturen, het leren van de roeicommando’s, de vaarregels alsmede de regels van de vereniging centraal.

Als je je Basispermissie en de C-4 of C-1 dan wel de scull-1 permissie hebt behaald, kun je alle kanten op. Je mag nu zelfstandig het water op met een ploegje in een wherry of C-4. Je kunt dan deelnemen aan toertochten of indien je doordeweeks overdag tijd heb, deelnemen aan het midweekroeien.

Of je daarna nog meer roeilessen wilt volgen en zo ja voor welke permissie, bepaal je zelf.  Na het behalen van de Basispermissie en de C-4- of C-1- dan wel scull-1-permissie kun je er dus ook voor kiezen om eerst een paar jaar gewoon te gaan roeien om daarna vervolginstructie te gaan volgen.

Instructie voor scull-3 en oars-roeien

Instructie voor scull-3 gaat niet meer via de vaste uren zoals bij scull-1 en 2. Je regelt zelf een coach. Als dat problemen oplevert, kun je contact opnemen met de Commissie Afroeien voor suggesties. Zelfwerkzaamheid staat echter voorop. Dat geldt ook voor de instructie voor het oars-roeien.

Examens

In het zomerseizoen zijn er verschillende momenten om voor te roeien voor een volgende permissie. Inschrijven doe je via de website, uiterlijk een week van tevoren. Overleg altijd met je instructeur(s) voordat je je inschrijft voor een examen.

Vaardigheidsproeven

Vier keer per jaar kun je aan een vaardigheidsproef deelnemen. Om scull-3 te halen, is een keer meedoen in een skiff verplicht. De afstand is afhankelijk van geslacht en leeftijd. Meer informatie (alleen toegankelijk voor leden) staat bij de Naslag.

10x15-merijnsoeters-7238-1024x679

Oars-en scullingcursus

Elk jaar in augustus organiseert de Commissie Afroeien een driedaagse avondcursus voor gevorderde (tenminste scull-2 en/of oars-2) roeiers, die weer eens naar hun roeien willen laten kijken. Tijdens de oars- en scullingcursus worden de deelnemers door ervaren instructeurs begeleid en worden video-opnamen gemaakt, die na afloop onder leiding van een gerenommeerde coach worden besproken.  De inschrijving voor deze populaire cursus is in juni.
Voor de data van de oars- en scullingcursus en voor de inschrijvingsdatum verwijzen we je naar de verenigingsagenda op de website.

Basis-instructeurscursus

De instructie bij Die Leythe wordt gegeven door vrijwilligers. Om vrijwilligers beter toe te richten op deze taak organiseert de Commissie Afroeien elk jaar een cursus voor beginnende instructeurs. Deze cursus bestaat uit drie theorieavonden, een praktijkochtend en een terugkomavond.

Permissies

Het permissiestelsel is als volgt opgebouwd: er is de Basispermissie, inclusief Sturen 1; er is een C-4-permissie; er zijn drie scull-permissies en  drie oars-permissies; tot slot is er een permissie Sturen 2. De Basispermissie is voor iedereen verplicht. Zonder Basispermissie kunnen geen andere permissies worden behaald.

Voor een gedetailleerd overzicht van de permissies verwijzen we je graag naar “Het Roeiertje”.

Het Roeiertje

“Het Roeiertje” vind je hier. Het is het handboek, waarin je alle informatie over de instructie bij Die Leythe kunt vinden. Het dient als lesmateriaal en bron van informatie voor beginnende roeiers en is een leidraad voor de instructeurs en de Commissie Afroeien. Het bevat o.m. informatie over de roeitechniek, de omgang met het materiaal, de gedrags- en de verkeersregels op het water en de veiligheid. Elk lid wordt geacht de inhoud te kennen. Toetsing daarvan gebeurt mondeling bij de examens.