voorbeld-paginahead

Botendoop

donderdag 9 mei 2019

 
Tijd
19:30 tot 20:00 uur
Locatie
LRZV Die Leythe, Morsweg 148, 2332 ER Leiden
 

Op donderdag 9 mei a.s. zal er om 19.30 een feestelijke Botendoop zijn met aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Er zullen vier boten worden gedoopt: een wedstrijddubbelvier, een dubbeltwee en twee skiffs.

Tijdens de Ledenvergadering (start 20.00 uur) zal de nieuwe voorzitter worden gekozen; andere belangrijke agendapunten zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2018, het botenplan 2019, het voorstel voor het vervolg van het project Accommodatie Optimalisatie en de benoeming van twee Leden van Verdienste.

Het bestuur nodigt de leden uit om in groten getale deze vergadering bij de wonen, omdat er besloten zal worden over de investeringen in de vloot en over de follow-up van de uitkomsten van de ledenenquête over de accommodatie. En om de nieuwe voorzitter te kunnen feliciteren.

De agenda en de geagendeerde documenten kunnen worden gevonden op mijn.dieleythe.nl.